Elever blir världsledare

Nyheten publicerad: 10 januari, 2020

124 elever på Mora gymnasium ska tillsammans försöka lösa svåra världsproblem. Det handlar om ett FN-rollspel där eleverna får lära sig mer om globala frågor. I år står kärnvapenfrågan i fokus.

Sedan år 2013 har Mora gymnasium anordnat FN-rollspel. Ett FN-rollspel är en simulering där eleverna agerar olika stater eller länder i FN:s generalförsamling. Rollspelet tar upp olika världsfrågor som eleverna undersöker och debatterar för att hitta en överenskommelse.

Nu ska eleverna titta närmare på hur vi hanterar kärnvapenfrågan och utmaningarna som följer i dess spår.

– Vid sidan om klimatförändringarna är kapprustning och kärnvapen det största hotet mot fred och säkerhet för världens befolkning. Flertalet stater förstärker sin arsenal av icke-konventionella massförstörelsevapen och dit hör kärnvapen, förklarar Lotta Smedborn, lärare.

Tidigare års teman har till exempel varit kvinnors rättigheter, klimatutmaningar, barns rättigheter, HBTQ-rättigheter, tillgången till vatten och flyktingutmaningarna i världen.

Så fungerar FN-rollspelet

Förberedelserna inför själva FN-rollspelet börjar den 10 januari och pågår i ungefär tre veckor. Eleverna lyssnar på föreläsningar med experter inom området och ser ämnesrelaterade filmer, deltar i workshops och går utbildningen ”Minister för en dag” som förbundet Folk och Försvar arrangerar. Eleverna får lära sig mer om FN:s organisation och deras svåra arbete i en globaliserad och komplex värld.

FN-rollspelet leds av en ordförande som ska hjälpa delegaterna och se till att förhandlingarna går framåt. Mora gymnasium är sedan tidigare en certifierad FN-skola med egna ordföranden som har utbildats inom Svenska FN-förbundet.

Lär sig att samarbeta och debattera

Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet har varit med i FN-rollspelet varje år, med gästspel av Estetprogrammet och elever från Malung-Sälens gymnasieskola. Eleverna får med sig nyttiga kunskaper och erfarenheter som att samarbeta mellan program och årskurser, våga ta plats och debattera inför publik.

– Eleverna lär sig också att hålla tal, både på svenska och engelska. De lär sig att se världen med andra ögon och på så sätt förstå andra människors perspektiv. Inte minst så får de tillfälle att ompröva sina egna åsikter, säger Lotta Smedborn.

Bild från skolans FN-rollspel
Den 29 januari är det dags för årets FN-rollspel. Elever från Sa17, Sa18, Ek18 och NA17a (Natursam) kommer att representera 30 olika länder och diskutera kärnvapenfrågan.