Välkomna till Mora gymnasiums digitala Öppet Hus torsdag 28 januari 2021!

Denna afton kommer yrkesprogrammen, profilerna, de lokala idrottsutbildningarna och introduktionsprogrammen presentera sin verksamhet under vardera tre tillfällen:

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

Elevhälsan presenterar sin verksamhet kl 19:00-19:30.

Från och med 28 januari: Klicka på de presentationer här nedan som intresserar er och passa på att ställa era frågor! Samma länk gäller till alla tre tillfällen.

Viktigt: För att kunna titta på presentationerna behöver ni ladda ner Teams.

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Friskvårdsprofilen

Kommunikationsprofilen

Lokal idrottsutbildning (LIU)

Introduktionsprogrammen

Elevhälsan

Endast en presentation kl 19:00-19:30.