Bra jobbat Gysär!

Nyheten publicerad: 22 augusti, 2017

Skolinspektionen har nu meddelat att man är nöjd med vidtagna åtgärder efter tillsynen på gymnasiesärskolan.​ Skolinspektionen avslutar därmed tillsynen.

Tack för gott arbete!
//Skolledningen!