Fortsatt fjärrundervisning

Nyheten publicerad: 10 september, 2020

Beslut om fortsatt fjärrundervisning till 9 oktober.

För att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken och följa Folkhälsomyndighetens råd har vi idag tagit beslut om att fortsatt ha undervisning på samma sätt som vi haft hittills denna termin. Beslutet gäller till och med den 9 oktober.

Uppföljning sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och aktuell smittspridning. Nytt beslut om eventuell fjärrundervisning sker senast den 1/10.

Kostenheten har inte möjlighet att dela ut matlådor till de elever som har fjärrundervisning.

 

Följande gäller för högskoleförberedande program

Årskurs 1 har all sin undervisning på plats i skolan.

Årskurs 2 har fjärrundervisning jämna veckor och undervisning på plats i skolan udda veckor.

Årskurs 3 har fjärrundervisning udda veckor och undervisning på plats i skolan jämna veckor.

 

Följande gäller för yrkesprogrammen

Årskurs 1 har all sin undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning sker på följande dagar på respektive jämna/udda veckor:

BA18a: APL och schema enligt tidigare.
BA18b: APL och schema enligt tidigare.
BA19a: Fjärrundervisning på måndagar och tisdagar jämna veckor.
BA19b: Fjärrundervisning på torsdagar och fredagar jämna veckor.

BF18a: Fjärrundervisning på fredagar udda veckor.
BF18b: Fjärrundervisning på fredagar udda veckor.
BF19a: Fjärrundervisning på tisdagar jämna veckor.
BF19b: Fjärrundervisning på tisdagar jämna veckor.

EE18: Fjärrundervisning på torsdagar udda veckor.
EE19: Fjärrundervisning på torsdagar jämna veckor.

FT18: Fjärrundervisning på torsdagar och fredagar udda veckor.
FT19: Fjärrundervisning på torsdagar och fredagar jämna veckor.

RL18: Läser heltid inne på skolan.
RL19: Läser heltid inne på skolan.

VO18: Fjärrundervisning på tisdagar och torsdagar udda veckor.
VO19: Fjärrundervisning på tisdagar och torsdagar jämna veckor.

Industriell lärling: Läser heltid inne på skolan.

Introduktionsprogrammen IMA och IMS samt gymnasiesärskolan läser heltid inne på skolan.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer (Folkhälsomyndighetens Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan) när det gäller hygien och vid symtom och vi uppmanar elever att vistas utomhus på raster. Vid förflyttning mellan klassrum, uppmanas eleverna att gå utomhus och använda in och utgångar som är i direkt anslutning till sin lektionssal. ​

Vi har utökat lokalvården och det kommer finnas fortsatt möjlighet till handtvätt samt handsprit. Vi har öppnat en till mindre matsalen för att minska trängsel i samband med lunch.

Planeringen av lektioner kommer att finnas på It´s learning. De elever som har på-platsundervisning men är hemma för att de har symtom ska följa planeringen och arbeta självständigt hemifrån.

Vid fjärrundervisning ska schemat följas och hållas via Teams. När eleverna har undervisning i skolan genomförs lektioner som vanligt.