Terminstiderna för hösten 2019 Upprop: 15/8-2019 klockan 9-12 i Aulan på Mora gymnasium. Terminstart: 19/8-2019 Terminslut: 5/1-2020   För att få en studietakt på 100% så krävs det att man läser 400 poäng under terminen. Studieförsäkran till CSN lämnas efter att man närvarat vid första lektionstillfället....

Info till dig som ska läsa  på Mora Vuxenutbildning höstterminen 2018.   Om du ska läsa första terminen på Yrkesvux/Lärlingsutbildning så ska du ha fått två mail ang uppropet. En som enbart berör uppropet på torsdag och en från dina lärare om vad som gäller första veckan. Återvändande...