Så här arbetar vi mot Covid 19

För att minska smittspridningen har vi vidtagit följande åtgärder:

 • Ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum genom att i största möjligaste mån flytta isär bänkar.
 • Alla klassrum är öppna så att eleverna inte behöver uppehålla sig i korridorerna.
 • Elever uppmanas att ta närmaste ingång/utgång.
 • Avståndsmarkeringar är uppsatta i matsalar och i kafeterior.
 • Två matsalar är öppna och eleverna är styrda enligt sitt schema i vilken matsal de ska äta.
 • Vi undviker stora samlingar i till exempel aulan.
 • Vi uppmanar elever och lärare att vistas utomhus.
 • Möjligheter till handtvätt med tvål och vatten finns.
 • Handsprit finns vid våra entréer.
 • Handsprit finns i matsalen.
 • Ventilationstiden är förlängd så den är igång en längre period före och efter arbetstid.
 • Utökad städning.
 • Vi informerar elever och personal om att det är en armlängds avstånd som rekommenderas.
 • Informationsaffischer från Folkhälsomyndigheterna sitter på lämpliga ställen i skolans lokaler.
 • Kuratorer finns tillgängliga vid oro, ta kontakt via mail/Teams.
Senast uppdaterad: 8 april 2021