Vård och Omsorg besökte Japan

Syftet med resan var att titta på hur den japanska vården fungerar och då i första hand inom äldrevård, LSS samt dagverksamhet.

Verksamhetsbesök med gruppbild

Gruppbild med Nakao Internal Medicine Clinic i Hiroshima

Vi har även föreläst om hur vård och omsorgsutbildningen se ut i Sverige.

Slutligen har vi gjortes det även kulturella besök på tempel samt minnesplatsen från bomben i Hiroshima exempelvis. Platser som besöktes var Osaka, Hiroshima och Tōkyō.

besök inom äldrevården i Japan

Besök inom äldrevården i Japan

Senast uppdaterad: 10 juni 2024