Ansökan om busskort för åk1

Nyheten publicerad: 30 augusti, 2018

För att vara berättigad att få busskort måste ansökan om detta göras.

Ifylld blankett lämnas in till Eva och Siv på Administrationen senast 5 september. Lägg gärna i deras postfack!

Ansökningsblanketter har delats ut i klasserna via Elevhandledarna men de finns även att hämta i Receptionen på skolan (huvudbyggnaden).