Viktiga datum för anmälan till Högskole- eller Universitetsutbildning

Nyheten publicerad: 8 april, 2019

Anmälan till Högskole- eller Universitetsutbildning med start Höstterminen 2019

15 mars   Webbanmälan öppnar på Antagning.se
15 april Sista anmälningsdag
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*
April-juni  Kontrolluppgifter
20 juni Sista kompletteringsdag**
11 juli Antagningsbesked med svarskrav
26 juli Sista svarsdag
1 augusti Andra antagningsbeskedet

 

* 7 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 7 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

** 20 juni – sista kompletteringsdag
Du som går ut gymnasiet efter 20 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 20 juni.

För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.

 

Mer information finns på Antagning.se eller Studera.nu