Ändring av busslinjer

Nyheten publicerad: 8 oktober, 2020

I samband med det pågående arbetet med Genomfart Mora kommer tillgängligheten för gymnasieelever som pendlar via resecentrum bli försämrad under de närmsta månaderna. På grund av det har Dalatrafik lagt om flera av sina busslinjer så att morgonturerna mot Mora resecentrum nu går via Älvgatan – Mora gymnasium – Kristinebergsgatan – Mora resecentrum. De förändrade rutterna är planerade att köras fram till sommaren 2021.

Infoblad om ändrade bussturer Mora gymnasium 201007

 

Mer information går att läsa i Trafikverkets veckobrev om Genomfart Mora, och det hittar du här.