Aktuell trafikinformation

Nyheten publicerad: 4 november, 2020

Från och med torsdag 5 november kommer övergångsstället över Vasagatan/E45, mellan resecentrum och Kristinebergsgatan, att stängas av. Oskyddade trafikanter, gångare och cyklister, hänvisas till gångtunneln vid Noretbron.

Även biltrafiken kommer påverkas, man kommer endast kunna svänga höger in på Kristinebergsvägen och höger ut på Vasagatan/E45. Trafiken kommer hänvisas med skyltning på plats.

Mer detaljerad information finns på infobladet nedan samt på Trafikverkets hemsida.