”Vi skulle ha spelat Lysistrate”

Nyheten publicerad: 4 februari, 2019

Av Teater Gigafon
Plats: Aulan
Gäller för: SFI, SA, Svenska2, ES
Workshop: Svenska2: Kl 11-12, SA åk1, 3+ ES kl 13-14