Studieresa till Rom

Nyheten publicerad: 12 april, 2018
Elever från klasserna ES15, RL16 och SA16 åker på studieresa till Rom 12-17 april. Det övergripande temat för studieresan är ”Den planerade stadens historia”. Eleverna arbetar utifrån detta med uppgifter i kurserna historia, matematik, samhällskunskap och turism samt gör även kopplingar till kursen i svenska.
Medföljande lärare är Anna Estéen, Stefan Halfvars och Per Svälas

På bilden ses Fontana Di Trevi