Stipendier att söka

Stipendiefonder våren 2018

De aktuella fonder som man kan söka pengar ur är:

HAMMARSTRÖMSKA FONDEN (studerande från Våmhus)

VINÄSUNGDOMENS HJÄLPFOND (studerande från Vinäs)

HELGE MUREGÅRDS UNGDOMSFOND (studerande från Noret

Ansökan om bidrag ur ovanstående fonder gäller för studerande på gymnasienivå och lämnas på särskild blankett till Skolkansliet, 792 80  MORA. Ansökan ska vara skolkansliet tillhanda senast 2018-02-21.

Blanketter finns att hämta på Mora gymnasium eller i receptionen på kommunhuset samt här via denna länk

Ytterligare upplysningar lämnas av Inger Damm, tfn 0250-266 02.

ZORNS UNGDOMSFOND OCH BÄLTER SWEN ERSSONS STIPENDIEFOND
Info se ovan. Ansökan ska vara skolkansliet tillhanda senast 2018-03-14