Stipendier att söka

Nyheten publicerad: 13 februari, 2019

HAMMARSTRÖMSKA FONDEN (studerande från Våmhus)

VINÄSUNGDOMENS HJÄLPFOND (studerande från Vinäs)

HELGE MUREGÅRDS UNGDOMSFOND (studerande från Noret)

Behöriga är studerande över grundskolans högstadium och under universitetsnivå

Sista ansökningsdag för alla tre fonderna är 2019-02-16

ZORNS UNGDOMSFOND OCH BÄLTER SWEN ERSSONS STIPENDIEFOND (studerande från Mora)

Sista ansökningsdag 2019-03-14

För ytterligare information och ansökningsblanketter – läs här!