Trevlig sommar!

Elever och lärare har gått på sommarlov och de flesta på administrationen har semester. Det är dock inte helt tomt på skolan, det finns alltid någon ansvarig som arbetar. Behöver du komma i kontakt med skolan så ring kommunens växel 0250-260 00 och be att få bli kopplad dit.

Ska du börja i åk1 på skolan och har frågor vänd dig då till
Elevantagningen i Falun.

De flesta skoladministratörerna är åter från semestern den 31 juli.
Studie- och yrkesvägledarna är åter den 7 augusti.

Trevlig sommar!