SCHEMAN

Hösten 2018

Schema Vård och omsorg

Schema SFI

Schema Mora vuxenutbildning
Välj: Mora gymnasium och klass där du ska läsa:
grVUXM (grundläggande kurser Mora)
grVUXO (grundläggande kurser Orsa)
grVUXÄ (grundläggande kurser Älvdalen)

gyVUXM (gymnasiekurser Mora)