Prövningar

Prövningsanmälan Mora vuxenutbildning
Det är nu möjligt att göra en prövningsanmälan för hösten 2017. Besked om godkänd prövningsanmälan och kontakt med prövande lärare meddelas i höst. Prövningarna kommer äga rum under oktober månad.

Observera att prövningsavgiften ska vara betald för att du ska kunna genomföra prövningen. Vid examinationstillfället så måste kvitto på betalning uppvisas. Inbetalningsuppgifterna finns på blanketten för prövningsanmälan.

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 1

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 2

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 3

Prövningsanvisning Svenska 2

Prövningsanvisning Svenska 3

Prövningsanvisning Matematik

Prövningsanvisning Engelska 5

Prövningsanvisning Engelska 6

Prövningsanvisning Historia 1a

Prövningsanvisning Historia 1b

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1b

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1a1

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1a2

Prövningsanvisning Vård och omsorg vid demenssjukdom

Prövningsanvisning Fysik 1a

Prövningsanvisning Fysik 2