LÄRARE

Gymnasial vuxenutbildning

HISTORIA, RELIGION & SAMHÄLLSKUNSKAP: Thomas Danielsson
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: thomas.danielsson@mora.se

 

MATEMATIK: Johan Rokka
TEL: 0250-269 67
E-MAIL:johan.rokka@mora.se

 

MATEMATIK & FYSIK: Lars Barke
TEL: 0250-269 14
E-MAIL:lars.barke@mora.se

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK & ENGELSKA:
Åsa Finn Rombo
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: asa.finn@mora.se

 

SVENSKA & SVENSKA SOM ANDRASPRÅK:
Åsa Lyhed
TEL: 0250-269 14
E-MAIL:asa.lyhed@mora.se

 

 

Grundläggande vuxenutbildning

LÄRARE: Elisabeth Rost
TEL: 0250-269 14
E-MAIL:elisabeth.rost@mora.se

 

MATEMATIK: Johan Rokka
TEL: 0250-269 14
E-MAIL:johan.rokka@mora.se

 

LÄRARE: Sara Dahlgren Blomberg Eng
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: sara.blomberg@mora.se

 

LÄRARE: Helen Ekberg
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: helen.ekberg@mora.se

Yrkesvuxenutbildning

VO – Vård och omsorg

LÄRARE: Eva Göransson
TEL: 0250-269 14
E-MAIL:

 

LÄRARE: Karin Forsgran
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: karin.forsgran@mora.se

 

LÄRARE: Anna-Sara Lindqvist
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: anna-sara.lindqvist@mora.se

 

RL – Restaurang och livsmedel

LÄRARE: Monica Widell
TEL: 0250-269 28
E-MAIL: monica.widell@mora.se

 

Särvux

 

LÄRARE: Åsa Lindblom
TEL: 0250-269 46
E-MAIL: asa.lindblom@utb.mora.se

 

LÄRARE: Kejll Westerdahl
TEL: 0250-269 46
E-MAIL: kjell.westerdahl@mora.se

SFI – Svenska för invandrare

SFI MORA: Ann Nises
TEL: 0250-267 43
E-MAIL:ann.nises@mora.se

 

SFI MORA: Per Svälas
TEL: 0250-267 43
E-MAIL:per.svalas@mora.se

 

SFI MORA: Anna Danielsson
TEL: 0250-267 43
E-MAIL: anna.danielsson@mora.se

 

SFI MORA: Ibrahim Berhane Hajjay
TEL: 0250-267 43
E-MAIL: ibrahim.hajjay@orsa.se

 

SFI MORA: Ingrid Mellander Lok
TEL: 0250-267 43
E-MAIL: ingrid.mellanderlok@mora.se

 

SFI MORA: Peter Johansson
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: peter.johansson@mora.se

 

SFI ORSA: Sanna Aaro
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: sanna.aaro@orsa.se

 

SFI ORSA: Lisa Nilsson
TEL: 0250-552 428
E-MAIL:elisabeth.nilsson@mora.se

 

SFI MORA: Maria Gezelius
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: maria.gezelius@mora.se

 

SFI MORA/ORSA: Helene Johansson
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: helene.johansson@mora.se

 

SFI ÄLVDALEN: Maria Larsson
TEL: 0250-269 45
E-MAIL: maria.larsson4@mora.se

 

SFI ÄLVDALEN: Media Mahmoud
TEL: 0250-269 45
E-MAIL: media.mahmoud@alvdalen.se

ADMINISTRATIONSPERSONAL

REKTOR: Lena Rowa
TEL: 0250-267 08
E-MAIL: lena.rowa@mora.se

SKOLADMINISTRATÖR: Bitte Ramstedt
TEL: 0250-267 30
E-MAIL: bitte.ramstedt@mora.se

SAMORDNARE: Karl-Erik Göthe

TEL: 0250-269 71
E-MAIL: karl-erik.gothe@mora.se

 

 

SAMORDNARE: Anna-Karin Sollgard
TELEFON: 0250-267 47
E-MAIL: Anna-karin.sollgard@mora.se

 

 

STUDIEVÄGLEDARE: Stefan Andersson Lok
TEL: 0250-269 24
E-MAIL: Stefan.andersson-lok@mora.se

 

DISTANSSAMORDNARE: Christoffer Gyllenkall
TEL: 0250-269 65
EMAIL: christoffer.gyllenkall@mora.se