Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Komvux 2016-2017

 

Klagomål och synpunkter

Du kan lämna klagomål och synpunkter via: Länk