Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Komvux 2017-2018

 

Klagomål och synpunkter

Du kan lämna klagomål och synpunkter via: Länk