Kurslitteratur

Litteraturlista gymnasial vux 2017

Litteraturlista inför start på Svenska 1-3  2017

Litteraturlista grundläggande Svenska som andraspråk delkurs: 1-4

Litteraturlista Vård och omsorg 2017

Grundläggande vux övriga kurser: Kurslitteratur meddelas av läraren vid kursstart.

SFI: Kurslitteratur meddelas av läraren vis kursstart.

Kurslitteratur för kurser via NTI finner du här: NTI Kurslitteratur