Svenskundervisning för invandrare (SFI)

SFI betyder Svenska för invandrare. För att vara behörig till SFI måste du ha svenskt personnummer och vara folkbokförd i Mora, Orsa eller Älvdalens kommun. Målet med SFI är att du som deltagare så snabbt som möjligt ska komma vidare i arbete eller fortsatta studier.

Studievägar

Det finns tre olika studievägar på SFI: Studieväg 1, studieväg 2 samt studieväg 3. Studievägarna anger din studietakt och bestäms bland annat av din tidigare utbildningsbakgrund.

Du kan välja att läsa SFI dag eller kvällstid.

Kursstarter

Vi har kontinuerlig antagning med gemensamma startdatum i Mora, Orsa och Älvdalen kommun. I Älvdalen har vi också sfi i Särna.

När vi behandlat din ansökan kommer vi att kontakta dig. Kön till SFI är för närvarande 1-3månader.

Schema SFI

Ansökan

Kontakta gärna våran samordnare Anna-Karin Sollgard för studieplanering och hjälp med ansökan. Epost: Anna-Karin.Sollgard@mora.se

Ansökningsportal

Kontaktuppgifter

Samordnare:

Anna-Karin Sollgard
Telefon: 0250-267 47
E-post: Anna-karin.sollgard@mora.se