Yrkesvuxutbildning

Yrkesvuxutbildning innebär att minst 15% av tiden är utbildning på arbetsplats vid olika arbetsplatser inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan och självstudier.

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

 

Vård och omsorg

Yrkesvuxutbildning inom Vård- och omsorg omfattar 1 500 gymnasiepoäng

under 4 terminer.

Termin 1 och 2 läses kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Specialpedagogik 1. Termin 3 innehåller kursen Vård- och omsorgsarbete 2 samt ytterligare 300 gymnasiepoäng valbara kurser. Dessa kurser väljs i slutet av termin 2.

Termin 4 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 3.

 

Hotell och turism

Termin 1 i Yrkesvuxutbildning inom Hotell och turism läses kurserna Besöksnäringen, Logi, Service och bemötande 1 samt Frukost och bufféservering.

Termin 2 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 1.

 

Restaurang och livsmedel

Termin 1 i Yrkesvuxutbildning inom Restaurang och livsmedel läses kurserna Livsmedels- och näringskunskap 1, Hygien, Matlagning 1 & 2.

Termin 2 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 1.

 

Ansökan

Ansökningsportal

Kontaktuppgifter

 

Studie- och yrkesvägledare:

Stefan Andersson Lok
Telefon: 0250-269 24
E-post: Stefan.andersson-lok@mora.se