Yrkesvuxutbildning

Yrkesvuxutbildning innebär att minst 15% av tiden är utbildning på arbetsplats vid olika arbetsplatser inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan och självstudier.

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

 

Vård och omsorg

 
För dig som planerar att söka till hösten 2019 rekommenderar vi att du innan kursstart läser gymnasiekurserna svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng och samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Dessa kurser krävs, förutom yrkeskurserna i vård och omsorg, för att du ska få ett diplom från Vård och omsorgscollege.

Yrkesvuxutbildning inom Vård- och omsorg omfattar 1 500 gymnasiepoäng under 4 terminer.

Mora Vuxenutbildning hör till det lokala Vård och omsorgcollage Mora-Orsa-Älvdalen.

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. För att få diplomet ska eleven vara godkänd i de 1500 poäng som utbildningen omfattar.

Termin 1 och 2 läses kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Specialpedagogik 1. Termin 3 innehåller kursen Vård- och omsorgsarbete 2 samt ytterligare 300 gymnasiepoäng valbara kurser. Dessa kurser väljs i slutet av termin 2.

Termin 4 innehåller gymnasiearbete, svenska eller svenska som andra språk samt samhällskunskap. Sammanlagt 250 poäng vilket gör termin 4 kortare.

Du kan välja att sluta efter två terminer, då du läst 800 gymnasiepoäng. Du får då ett intyg på att du kan jobba som vårdbiträde.

– Grundupplägget är heltidsstudier med 3 dagar/vecka undervisning + 1 dag/vecka stöd/support + 1 dag/vecka egna studier.

– Studieplanen är individuell beroende på om du saknar tidigare erfarenhet av vård & omsorg, har erfarenhet och/eller kanske har en tidsbegränsad anställning inom hälso- & sjukvård  eller äldreomsorg.

Hotell och turism

Termin 1 i Yrkesvuxutbildning inom Hotell och turism läses kurserna Besöksnäringen, Logi, Service och bemötande 1 samt Frukost och bufféservering.

Termin 2 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 1.

 

Restaurang och livsmedel

Termin 1 i Yrkesvuxutbildning inom Restaurang och livsmedel läses kurserna Livsmedels- och näringskunskap 1, Hygien, Matlagning 1 & 2.

Termin 2 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 1.

 

Ansökan

Ansökningsportal

Kontaktuppgifter

 

Studie- och yrkesvägledare:

Maria Hed Hallström
Telefon: 0250-269 62
E-post: maria.hed@mora.se

VOC_dalarna