Yrkesvuxutbildning

Yrkesvux riktar sig till personer som saknar gymnasial yrkesutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Yrkesvuxutbildning innebär att minst 15 % av studierna sker ute på en arbetsplats. Vi erbjuder yrkesvuxutbildningar inom vård- och omsorg, restaurang- och livsmedel samt hotell och turism.

Vård- och omsorgsutbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen är 3 terminer och omfattar totalt 1450 gymnasiepoäng. Studierna bedrivs på heltid med en skolförlagd studiedag varje vecka. Resten av studietiden läser du på distans. Efter genomförd utbildning har du goda chanser att få jobb som undersköterska eller personlig assistent. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

Restaurang och livsmedel

Restaurang- och livsmedelsutbildningen är 2 terminer och omfattar totalt 800 poäng. Studierna bedrivs på heltid på Mora gymnasium. Efter genomförd utbildning har du goda chanser att få jobb i restaurang eller storkök. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

Hotell och turism

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill jobba på hotell och/eller jobba med turism. Utbildningen är 2 terminer och omfattar totalt 800 poäng. Studierna bedrivs på helfart på Mora gymnasium. Första terminen är gemensam för alla och där ingår kurser som service och bemötande, logi mm. Andra terminen är valbar och där kan man välja inriktning antingen mot hotellarbetare eller turism. Vill du jobba på hotell väljer du inriktning hotell. Vill du jobba med turismupplever som guidening, resmål och aktiviteter ska du välja turismalternativet. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

Ansökan

Ansökningsportal

Kontaktuppgifter

 

Studie- och yrkesvägledare:

Stefan Andersson Lok
Telefon: 0250-269 24
E-post: Stefan.andersson-lok@mora.se