Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning vänder sig till dig som vill ha en yrkesvuxutbildning på gymnasial nivå. Skillnaden mellan yrkesvux och lärling är att på lärlingsutbildningen sker minst 70 % av studierna ute på en arbetsplats. Vi erbjuder lärlingsutbildningar inom bageri och konditori, styckning och chark samt vård och omsorg. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

Lärling undersköterska

I utbildningen ingår kurser som Vård och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Medicin. Lärlingsutbildning innebär att 70% av tiden är utbildning på arbetsplats hos olika företag inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan tillsammans med gymnasiets elever. Kurstid 3 terminer. Förkunskaper: att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Bageri och konditori

Förutom kurser i Hygien, Livsmedels- och näringskunskap och Branschkunskap inom restaurang och livsmedel läses kurser inom Bageri och konditori. Lärlingsutbildning innebär att 70% av tiden är utbildning på arbetsplats hos olika företag inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan tillsammans med gymnasiets elever. Kurstid 2 terminer. Förkunskaper: att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Styckning och charkuteri

I utbildningen ingår kurser i Hygien, Livsmedels- och näringskunskap, riktade kurser inom Styckning- och charkuteri samt Branschkunskap inom restaurang och livsmedel. Lärlingsutbildning innebär att 70 % av tiden är utbildning på arbetsplats hos olika företag inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan tillsammans med gymnasiets elever. Kurstid 2 terminer. Förkunskaper: att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Här kan ni se en film om hur det är att läsa en lärlingsutbildning: