Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på arbetsplats vid olika arbetsplatser inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan och självstudier.

Lärlingsutbildningen inom Mora vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta 20-80 veckor.

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

 

Vård och omsorg

Lärlingsutbildning inom Vård- och omsorg omfattar 1 500 gymnasiepoäng

under 4 terminer.

Termin 1 och 2 läses kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Specialpedagogik 1. Termin 3 innehåller kursen Vård- och omsorgsarbete 2 samt ytterligare 300 gymnasiepoäng valbara kurser. Dessa kurser väljs i slutet av termin 2.

Termin 4 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 3.

 

Bageri och konditori

Lärlingsutbildning inom Bageri- och konditori omfattar 2 terminer.

Termin 1 läses kurserna Livsmedels- och näringskunskap 1, Bageri 1, Hygien

samt Konditori 1.

Termin 2 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 1.

 

Styckning och charkuteri

Lärlingsutbildning inom Styckning och charkuteri omfattar 2 terminer.

Termin 1 läses kurserna Livsmedels- och näringskunskap 1, Hygien, Charkuteri 1 & 2. Termin 2 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 1.

Här kan ni se en film om hur det är att läsa en lärlingsutbildning: