Yrkesinriktade utbildningar

Inom Mora vuxenutbildning finns möjlighet att läsa yrkesinriktade utbildningar som består av yrkeskurser från olika program i gymnasieskolan. Förutsättningen för dessa utbildningar är att ett eller flera företag erbjuder möjlighet till utbildning på arbetsplats inom vald bransch.

Exempel på sådana utbildningar är Styckning och charkuteri, Restaurang och storkök, Hotell och restaurang och Vård och omsorg.

Lärlingsutbildning innebär att ca 70% av tiden är utbildning på arbetsplats hos olika företag inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan.

Lärlingsutbildningen inom Mora vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta 20-80 veckor.

Yrkesvuxutbildning innebär undervisningstid på skolan samt arbetplatsförlagd utbildning på minst 15 % hos olika arbetsplatser inom branschen.

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Samordnare:

Karl-Erik Göthe
Telefon: 0250-269 71
E-post: karl-erik.gothe@mora.se

 

Studie- och yrkesvägledare:

Stefan Andersson Lok
Telefon: 0250-269 24
E-post: Stefan.andersson-lok@mora.se