Grundläggande vuxenutbildning

Information

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå.
Utbildningen är anpassad efter vuxnas behov och lärande.

Kurserna är indelade i olika delkurser. Efter en validering av dina
förkunskaper i början av kursen placeras du in på en delkurs som
passar dig. Du kan välja att läsa kurserna som närundervisning,
distans eller flex (en kombination av närundervisning och distans).

Kursutbud

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Historia
 • Geografi
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi

Startdatum för nya kurser

STARTDATUM       SISTA ANSÖKNINGSDAG
2020-03-23 2020-02-23
2020-08-17 2020-05-24

 

Ansökan
Kontakta gärna våran studie-och yrkesvägledare eller samordnare för
studieplanering och hjälp med ansökan.

Ansökning!

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare Älvdalen:

Stefan Andersson Lok
Telefon: 0250-269 24
E-post: Stefan.andersson-lok@mora.se

 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE  Mora, Orsa:

Frida Clewemar Simons
Telefon: 0250-267 47
E-post: frida.clewemarsimons@mora.se