Grundläggande vuxenutbildning

Information

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå.
Utbildningen är anpassad efter vuxnas behov och lärande.

Kurserna är indelade i olika delkurser. Efter en validering av dina
förkunskaper i början av kursen placeras du in på en delkurs som
passar dig. Du kan välja att läsa kurserna som närundervisning,
distans eller flex (en kombination av närundervisning och distans).

Kursutbud

Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Religion
Historia
Geografi
Biologi
Fysik
Kemi
Hem-och konsumentkunskap

Startdatum för nya kurser

STARTDATUM       SISTA ANSÖKNINGSDAG
2018-08-20 Passerad
2018-10-29 2018-09-02

Ansökan
Kontakta gärna våran studie-och yrkesvägledare eller samordnare för
studieplanering och hjälp med ansökan.

Ansökning!

Kontaktuppgifter 

Samordnare:

Anna-Karin Sollgard
Telefon: 0250-267 47
E-post: Anna-karin.sollgard@mora.se