Grundläggande vuxenutbildning

Information

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå.
Utbildningen är anpassad efter vuxnas behov och lärande.

Kurserna är indelade i olika delkurser. Efter en validering av dina
förkunskaper i början av kursen placeras du in på en delkurs som
passar dig. Du kan välja att läsa kurserna som närundervisning,
distans eller flex (en kombination av närundervisning och distans).

Kursutbud

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Historia
 • Geografi
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi

Startdatum för nya kurser

STARTDATUM       SISTA ANSÖKNINGSDAG
2018-10-29 Passerad
2019-01-28 2018-12-02

Ansökan
Kontakta gärna våran studie-och yrkesvägledare eller samordnare för
studieplanering och hjälp med ansökan.

Ansökning!

Kontaktuppgifter 

Samordnare:

Anna-Karin Sollgard
Telefon: 0250-267 47
E-post: Anna-karin.sollgard@mora.se