Gemensamt för alla program

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma karaktärsämnen

Inriktningar

Programfördjupningar

Individuellt val

Gymnasiearbete

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska

Historia

Idrott och hälsa

Matematik

Naturkunskap (ej på NA och TE)

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska eller

Svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen

Kurser som du läser gemensamt för programmet. Kursförteckning med poäng – se under respektive program.

Program/inriktningar

Om ej tillräckligt många elever söker ett program eller en inriktning finns risk att detta/denna inte kan påbörjas.

Programfördjupningar

Gymnasieprogrammen innehåller ett antal kurser där du kan välja att fördjupa dina kunskaper. Vilka dessa är beror på vilket program du läser, vad som intresserar dig och vad du behöver för din yrkesutbildning eller vidareutbildning.
Valet av dessa kurser gör du när du går på gymnasieskolan.

Individuellt val

Inom det individuella valet har du möjlighet att med vissa begränsningar önska vilka kurser du vill läsa utifrån dina intressen. På yrkesprogrammen erbjuds kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa erbjuds på samtliga program. Det kan också vara fördjupningskurser inom programgemensamma ämnen. Kursutbudet får du ta del av när du går på gymnasiet.

Meritpoäng

Vi erbjuder på samtliga program möjlighet till meritkurser inom individuellt val och programfördjupningar.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet är ett större självständigt arbete. Gymnasiearbetat måste ha en tydlig koppling till examensmålen på programmet.

Examen

Du får antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen på 2.500 poäng, varav 2.250 ska vara godkända.

APL – Arbetsplatsförlagd utbildning

Inom yrkesprogrammen förekommer minst 15 veckors APL eller annan form av samarbete med arbetslivet.

IT på skolan

Vi är en av de främsta kommunerna i landet vad gäller IT i undervisningen. Alla elever får en egen lånedator under sin studietid.