Teknikprogrammet
(TE)

Tycker du om och är intresserad av teknik, datoranvändning, innovationer, design och problemlösning? Vill du ha en bred högskoleförberedande utbildning? Då är teknikprogrammet något för dig!

På Teknikprogrammet kopplar vi samman teori och praktik för att man ska förstå helheten.

Se programfilm här!

 

INRIKTNINGAR

TEKNIKVETENSKAP

Inom inriktningen Teknikvetenskap får du lära dig grunderna i ellära, elektronik, mikrodatorteknik, inbyggda system och programmering. Med denna inriktning kan du gå vidare direkt till civilingenjörsutbildning på  högskola om du vill.

DESIGN- OCH PRODUKTUTVECKLING

Inom inriktningen Design- och produktutveckling kan du välja två spår: antingen ett designspår eller ett produktionsspår. Du läser bild-, design- och cadkurser i båda spåren men sen kan du specialisera dig mot antingen design eller mot produktion.

Väljer du Design kan du antingen läsa mot civilingenjör direkt (matematik 4 och fysik 2) eller fördjupa dig inom designområdet.

Väljer du Produktion kan du sedan gå vidare till ett fjärde läsår inom produktionsteknik och då göra en del av din utbildning ute på företag, vilket oftast direkt leder till jobb!

Det fjärde läsåret inom Produktionsteknik beräknas starta hösten 2018.

teknikcollege-logoCERTIFIERAT

TEKNIKCOLLEGE

Teknikprogrammet är certifierat som Teknikcollege vilket innebär ett nära samarbete mellan Moras industriföretag, Högskolan Dalarna och Mora gymnasium.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som initierade konceptet 2004. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn, till exempel: TeknikföretagenIF Metall, LivsmedelsföretagenTrä- och MöbelföretagenIndustriarbetsgivarna, IKEM – Innovations- och kemiindustriernaGS FacketSveriges IngenjörerGrafiska Företagen, SLA-Skogen samt Unionen. Dessa organisationer är de som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.

TEKNIKPROGRAMMET //

PROGRAMANSVARIG

Anders Skogs
Tel: 0250-267 36
E-post: anders.skogs@mora.se