Introduktionsprogrammen
(IM)

Om du inte har behörighet till ett nationella program på gymnasiet så erbjuder vi dig att söka ett av våra introduktionsprogram. På Mora gymnasium finns introduktionsprogram såväl för dig som vill bli behörig till ett yrkesförberedande program, som för dig som vill bli behörig till högskoleförberedande program.

UPPLÄGG
Vi anpassar utbildningen efter dina behov och önske­mål för att ge dig förutsättningar för fortsatta studier eller arbete. På introduktionsprogrammet har vi en hög lärartäthet, vilket gör att du som elev har möjlighet till en nära kontakt med dina lärare.

Undervisningen kännetecknas av ett flexibelt arbetssätt. Det innebär i praktiken:
– Undervisningen utgår från varje elevs behov.
– Varje elev tilldelas ett eget, individuellt schema. Schemat utgår från de kurser du behöver för att bli behörig. Det finns även möjlighet att läsa vissa kurser på gymnasienivå.
– Eleverna erbjuds regelbundet insatser för att öka motivationen till skolarbetet. Detta kan röra sig om exempelvis: friluftsaktiviteter, temadagar, friskvård etc.
– Praktik erbjuds de elever som efterfrågar detta.

ARBETSMILJÖ
Vi erbjuder en lugn och trygg arbetsmiljö. Undervisningen sker i små undervisningsgrupper där varje elev tilldelas en egen arbetsplats.

INTRODUKTIONSPROGRAM PÅ MORA GYMNASIUM

Preparandutbildning

Programinriktat individuellt val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

INTRODUKTIONSPROGRAMMET (IM)//

Rektorer
Ewa Ekström 0250-269 22
E-post: ewa.ekstrom@mora.se

Magnus Andersson 0250-267 06
E-post: magnus.andersson@mora.se

Programansvarig
Anna Håkansson-Olhans 0250-269 75
E-post: anna.hakansson@mora.se

Studie- och yrkesvägledare
Inger Rostedt 0250-267 12
E-post: inger.rostedt@mora.se

IM – SPRÅKINTRODUKTION//

Rektorer
Ewa Ekström 0250-269 22
E-post: ewa.ekstrom@mora.se

Magnus Andersson 0250-267 06
E-post: magnus.andersson@mora.se

Programansvarig
Linda Klarström 0250-269 37
E-post: linda.klarstrom@mora.se

Studie- och yrkesvägledare 
Madeleine Thoors 0250-267 46
E-post: madeleine.thoors@mora.se