Introduktionsprogrammen
(IM)

Om du inte har behörighet till ett nationella program på gymnasiet så erbjuder vi dig att gå något av de fem olika introduktionsprogrammen.

Vi anpassar utbildningen efter dina behov och önskemål för att ge dig förutsättningar för fortsatta studier eller arbete.

INTRODUKTIONSPROGRAM

PREPARANDUTBILDNING

Ger dig möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Utbildningen är till för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig och pågår högst ett år.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL

För dig som saknar behörighet till yrkesprogram, men som har godkänt betyg i svenska och matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. Du läser alla kurser som ingår i yrkesprogrammet tillsammans med gymnasieklassen, utom det grundskoleämne du saknar. Det ämnet läser du in på Introduktionsprogrammet under ett år. Detta innebär att du måste vara studiemotiverad.

YRKESINTRODUKTION

För dig som önskar en yrkesinriktad utbildning för fortsatta yrkesstudier eller arbetslivet och inte uppnår behörighet till ett yrkesprogram inom ett år. Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Lämplig för dig som vill ha en allmänt inriktad utbildning och hjälper dig vidare till yrkesintroduktion, någon annan utbildning eller ut i arbetslivet.

SPRÅKINTRODUKTION

Ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Du kan också läsa andra grundskoleämnen. Utbildningen ger dig möjligheter att gå vidare till andra introduktionsprogram, program inom gymnasiet eller annan lämplig utbildning.

INTRODUKTIONSPROGRAMMET IM, MORA-ORSA-ÄLVDALEN//

Rektor (förutom Språkintro)
Ewa Ekström 0250-269 22
E-post: ewa.ekstrom@mora.se

Programsamordnare Mora
Kerstin Svensson 0250-267 28, 0250-269 45
E-post: kerstin.svensson@mora.se

Programsamordnare Orsa
Anna Ferm 072-202 43 68
E-post: anna.ferm@mora.se

Programsamordnare Älvdalen
Therese Lindberg  072-704 52 36
E-post: therese.lindberg@mora.se

Studie- och yrkesvägledare Mora-Orsa
Inger Rostedt 0250-267 12
E-post: inger.rostedt@mora.se

Studie- och yrkesvägledare Älvdalen
Maria Hed Hallström 0250-269 62
E-post: maria.hed@mora.se

IM – SPRÅKINTRODUKTION, MORA-ORSA-ÄLVDALEN //

Rektor
Rigmor Johansson 0250-269 25
E-post: rigmor.johansson@mora.se

Programsamordnare Mora-Orsa
Sanna Danielsson 0250-269 58
E-post: sanna.danielsson@mora.se

Programsamordnare Älvdalen
Therese Lindberg  072-704 52 36
E-post: therese.lindberg@mora.se

Studie- och yrkesvägledare Mora-Orsa
Madeleine Thoors 0250-267 46
E-post: madeleine.thoors@mora.se

Studie- och yrkesvägledare Älvdalen
Maria Hed Hallström 0250-269 62
E-post: maria.hed@mora.se