Språkintroduktion

Ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngpunkt i det svenska språket. Du kan också läsa andra grundskoleämnen. Utbildningen ger dig möjligheter att gå vidare till andra introduktionsprogram, program inom gymnasiet eller annan lämplig utbildning.

På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år.

För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

SPRÅKINTRODUKTION //

FÖR MER INFORMATION:

Studie- och yrkesvägledare:
Madeleine Thoors, Mora 0250-267 46

Kontaktperson:
Linda Klarström 0250-269 53

Rektorer:
Ewa Ekström 0250-269 22
Magnus Andersson 0250-267 06