Ledningsdeklaration

 

Gymnasieförvaltningen i Mora kommun och dess verksamheter, Mora gymnasium, Mora vuxenutbildning, Mora gymnasiesärskola samt Mora högskolecentrum, ska kännetecknas av hög kvalitet med eleven i centrum.

Detta förutsätter en öppen arbetsplats i en inspirerande och trygg miljö.

Vi ska ha en skola som sätter kunskap och kompetens men också kreativitet och flexibilitet i centrum.

Vi arbetar tillsammans i en positiv anda för att alla ska känna glädje, delaktighet men också ansvar i arbetet. I det dagliga arbetet ska allas lika värde och respekt för varandra vara ledstjärna.

Skolan ska ge alla elever goda kunskaper och stimulera till ett livslångt lärande.

Ledarskapet ska vara kommunikativt, aktivt, tydligt och synligt.

Skolledningen

På bild från vänster:

Ewa Ekström, rektor för programmen BA, FT, RL, VO, IM , Gysär

Rigmor Johansson, rektor för programmen BF, EE, EK, ES, NA, SA, TE, Kommunikationsprofilen

Marie Ehlin, gymnasiechef (tjänstledig)

Margaretha Danielsson, intendent

Lena Rowa, t f gymnasiechef

Magnus Andersson, rektor för programmen BA, FT, RL, VO, IM, Gysär

Kristina Hård af Segerstad, sportchef Idrottsutbildningar

Gunillahelen Olsson, rektor för programmen BF, EE, EK, ES, NA, SA, TE, Kommunikationsprofilen

Saknas på bild:

Åsa Lyhed, t f rektor vuxenutbildningen

Kontaktuppgifter