Biblioteket på Mora gymnasium

Välkommen till Mora gymnasiums bibliotek!

 

Här finner du det mesta som du behöver för att nå målen för din utbildning. Bland annat mängder av skön- och facklitteratur, dagstidningar, tidsskrifter och kunnig personal.

 

Biblioteket är en integrerad del av skolverksamheten och arbetar i dialog med dina lärare.

Bibliotekarien är utbildad i biblioteks- och informationsvetenskap och svarar gärna på frågor som rör just ditt skolämne. Du kan även få hjälp med läsförståelse och boktips, informationssökning, källkritiska granskningar och uppsatsförfattande.

Webbsök

Länkskafferi

Så funkar det på biblioteket

Källkritik

E-böcker

Läsinspiration

BIBLIOTEKET //

KONTAKTUPPGIFTER

Bibliotekarie

David Hofman
E-post: david.hofman@mora.se
Telefon: 0250-267 15

Vikarie

Sonja Lindeberg

ÖPPETTIDER

Öppettider för november månad

OBS! Biblioteket stängt 16 och 17 november!

Måndag 8-16
Tisdag t o m fredag 8-12

OBS! Övrig tid ansvarar lärarna för sina elever