Lärarlösa lektioner idag

Vid ev frågor vänligen kontakta schemaläggare Jennifer Pålsson
Tfn: 0250-269 12     E-post: jennifer.palsson@mora.se

 

 Dag  Klass  Kurs  Lärare            Tid  Anm
 Måndag 3/4  NA15  Biologi  Lr  11.20-15.15  Arbete enl instruktioner på edmodo
 ”  TE14  Mikrodatorteknik  Sg  08.00-10.15  ”
 Tisdag 4/4  VO14  Akutsjukvård  Ig  09.15-10.10  ”