Studieplaner

Samtliga studieplaner är under revidering och kommer att finnas tillgängliga tidigast under september månad.
Önskas någon tidigare version av en studieplan så kontakta gärna administrationen alt studie- och yrkesvägledare så skickar vi en pdf-fil.

BA
BF
EE
EK
ES
ES
FT
HT Lärling Hotell
HT Lärling Turism
NA
RL
SA
Specialidrott
TE
VO