Stipendier

Stiftelsen Marget och Stig Richardsson Stipendiefond
Eftergymnasiala studier.
Behörighetskrav: Från Mora kommun. Heltidsstudier, minst en termin.
Sista ansökningsdag: 31 oktober 2017

Ansökningsblankett

Ryssa Elverks Stipendiefond
Stipendiet utdelas till elever vid gymnasieskolan åk 1, 2, 3 och som är folkbokförda i Mora eller Orsa kommuner.

Sista ansökningsdag: XX maj 2018. Blanketten läggs ut under våren!

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond
Efter grundskoleutbildning

Sista ansökningsdag: X maj 2018. Blanketten läggs ut under våren!

Anders Hjelms minnesfond, Zorns ungdomsfond/Bälter Swen Erssons stipendiefond
Hammarströmska fonden, Vinäsungdomens hjälpfond, Helge Muregårds ungdomsfond
Handhas av Barn- och utbildningsförvaltningen, Inger Damm

För information och ansökningsblanketter se Mora kommuns hemsida