Stipendier

Ryssa Elverks Stipendiefond

Stipendiet utdelas till elever vid gymnasieskolan åk 1, 2, 3
och som är folkbokförda i Mora eller Orsa kommuner.
Stipendiet sökes för visst angivet ändamål: Studieresa.
En redogörelse för resans mål och syfte skall medfölja som bilaga.

Ansökningsblankett finns här nedan som pdf,

Sista ansökningsdag: 19 maj 2017

Ansökningsblankett 2017

——————————————————————-

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond

Efter grundskoleutbildning

Sista ansökningsdag: 1 maj 2017

Ansökningsblankett 2017

——————————————————————-

Stiftelsen Marget och Stig Richardsson Stipendiefond

Eftergymnasiala studier

Sista ansökningsdag: Oktober 2017

Ansökningsblankett 2017 (ej klar)

——————————————————————-

Anders Hjelms minnesfond, Zorns ungdomsfond/Bälter Swen Erssons stipendiefond
Hammarströmska fonden, Vinäsungdomens hjälpfond, Helge Muregårds ungdomsfond

Handhas av Barn- och utbildningsförvaltningen, Inger Damm

För information och ansökningsblanketter se Mora kommuns hemsida