Sjukanmälan

Eleven anmäler sin sjukfrånvaro till telefonnummer:
0250-266 30 (Dexters automatiska telefontjänst)

Ange personnummer (tio siffror)!

Eleven anmäler också sjukanmälan till elevhandledaren snarast samma dag.

Korta sjukdomar ska anmälas varje dag. Längre sjukskrivningar registreras av elevhandledaren eller förälder med konto i Dexter.

Här finns blankett för Godkännande om åtkomst till Dexter för vårdnadshavare till myndiga elever

Dexter

Olycksfall

Vid olycksfall kontaktas Elevhälsan, tfn 0250-267 14 eller 0250-267 09.
Elever hänvisas aldrig ensam till Hälsostugan utan att skolsköterskan först kontaktats.
Vid mer omfattande personskador kontaktas akuten vid Mora lasarett, tfn 0250-49 38 00.