Sjukanmälan

Eleven anmäler sjukanmälan till elevhandledaren via mail snarast samma dag.

Korta sjukdomar ska anmälas varje dag. Längre sjukskrivningar registreras av elevhandledaren eller förälder med konto i Skola24.

Olycksfall

Vid olycksfall kontaktas Elevhälsan, tfn 0250-267 14 eller 0250-267 09.
Elever hänvisas aldrig ensam till Hälsostugan utan att skolsköterskan först kontaktats.
Vid mer omfattande personskador kontaktas akuten vid Mora lasarett, tfn 0250-49 38 00.