Frånvaroanmälan

Frånvaro ska anmälas till elevhandledaren.

Rapportering av skolk
CSN, Centrala studiestödsnämnden, har ändrat reglerna för rapportering av skolk delvis på grund av en ändring i skollagen. Tag del av informationen som finns tillgänglig via nedanstående länk.
Rapportera till CSN

Dexter

Sjukanmälan

Eleven anmäler sin sjukfrånvaro till telefonnummer:
0250-266 30

Ange personnummer (tio siffror)!

Eleven anmäler också sjukanmälan till elevhandledaren snarast samma dag.

Korta sjukdomar ska anmälas varje dag. Längre sjukskrivningar registreras av elevhandledaren eller förälder med konto i Dexter.

Godkännande till Dexter