Behörighet

Behörighet för högskoleförberedande program

Mora gymnasiums högskoleförberedande program: EK, ES, NA, SA, TE

De högskoleförberedande programmen förbereder elever för högskolestudier och ger högskolebehörighet.

För att vara behörig till de 5 högskoleförberedande programmen (som Mora gymnasium har) krävs att man har godkänt betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.

För Ekonomi (EK)  och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

För Naturvetenskapliga (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst.

Behörighet för yrkesprogram

Mora gymnasiums yrkesprogram: BA, BF, EE, FT, RL, VO

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet genom att utbildningen håller hög kvalitet som ger dig möjlighet att påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever som läser yrkesprogram kan genom tillval uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden.

För att vara behörig till de 7 yrkesprogrammen (som Mora gymnasium) krävs att man har godkänt betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.