Högskolan Dalarna informerar

Nyheten publicerad: 8 mars, 2018

Högskolan Dalarna kommer fredag den 23 mars kl 10.30 – 13.00. De kommer att finnas i caféterian i huvudbyggnaden. De kommer att ha informationsmaterial om deras utbildningar och eleverna har möjlighet att ställa frågor.

//Studie- och yrkesvägledarna, RO1