Emerichfondens stipendium

Nyheten publicerad: 13 februari, 2017

Mora gymnasium har som andra skola tilldelats Emerichfondens stipendium.
De 100 000 kronorna kommer delvis användas till en studieresa till Auschwitz.

”Den 26/1, dagen innan Förintelsens minnesdag, tilldelades Mora Gymnasium Emerichfondens nyinstiftade stipendium ”Att vandra i Emerich Roths fotspår”. Syftet med stipendiet är att få unga människor att vilja verka i Emerich Roths anda; att sprida budskapet om empati och kärlek som en väg för att förhindra rasism, våld och destruktiva krafter, men att de också skall vilja påverka sitt lokalsamhälle i en positiv riktning.

Mora Gymnasium kommer att driva detta projekt som en kurs inom ramen för individuellt val, där ca. 20 elever i årskurs 2 och årskurs 3, kommer att få möjlighet att efter genomgången kurs bli Emerichambassadörer. De kommer att beredas kunskap om vad rasism och normer är, förståelse för destruktiva krafter i dåtid och nutid, men de kommer också få åka till koncentrationslägret Auschwitz som ett led i att se hur vi kan förhindra att brott mot mänskligheten begås igen. Elevernas uppgift är sedan att sprida detta budskap vidare till andra elever, lärare, föräldrar och det omgivande samhället.

I stipendiet ingår också fortbildning för skolpersonal, för att Emerich Roths budskap skall gå igenom på alla plan inom organisationen. Det är väldigt viktigt att alla på skolan får kunskap om hur vi kan förebygga och möta kränkningar, intolerans och rasism.

Mora Gymnasium känner sig mycket hedrade av denna utmärkelse och vi tackar för Emerichfondens stöd – vi känner oss redo att anta utmaningen om att försöka skapa ett ännu mer empatiskt samhälle.

/Lärarna Anna Estéen och Therese Horn”

Sveriges Radio reportage