Info i betygsdokument

Nyheten publicerad: 19 april, 2018

Uppgifter som du kanske vill ha med i ditt betygsdokument meddelas till Maria Grindal Skogs på Administrationen.

OBS! Lämnas senast torsdag 31 maj

♦ Arbete i elevrådets styrelse

♦ Uppehåll för studier utomlands
Meddela följande:
Tiden för utlandsvistelsen
Vilket land, stat och stad du har bott i
Namnet på skolan där du har gått

Gäller för elever i åk 3 och 4!